Thảo luận vàng

0

Kiếp Nghèo - Cần Thơ 16/11/2018 08:13
Buy ngay Bitcoin chờ chốt 12000

0

Kiếp Nghèo - Cần Thơ 15/11/2018 07:05
Sell vàng 1211 chốt 1202

8

Kiếp Nghèo - Cần Thơ 23/10/2018 15:09
Sell vàng tiếp 1234 chốt 1202

0

Thanh Hải - Cần Thơ 23/10/2018 15:05
Lệnh củ cháy
Lệnh mới sell vàng 1234 chốt 1202

0

Kiếp Nghèo - Cần Thơ 12/10/2018 07:13
Cuối cùng củng khớp 1222 -Sell vàng 1221 chốt 1202

0

Thanh Hải - Cần Thơ 11/10/2018 20:39
Đặt buy vàng 1192 chốt trên 1200

0

Thanh Hải - Cần Thơ 11/10/2018 16:45
Đặt sell vàng 1204-1208 chốt dưới 1200

0

Thanh Hải - Cần Thơ 08/10/2018 21:08
Đặt buy vàng cửa trên 1190 chốt trên 1200

2

Thanh Hải - Cần Thơ 08/10/2018 19:25
Đặt Buy vàng 1182 chốt trên 1200

0

Thanh Nha - An Giang 02/10/2018 21:17
Bác nào có biết lý do nào vàng lên không , trong khi rổ tiền tệ thì bình thường