Thảo luận vàng

0

Kiếp Nghèo - Cần Thơ 12/10/2018 07:13
Cuối cùng củng khớp 1222 -Sell vàng 1221 chốt 1202

0

Thanh Hải - Cần Thơ 11/10/2018 20:39
Đặt buy vàng 1192 chốt trên 1200

0

Thanh Hải - Cần Thơ 11/10/2018 16:45
Đặt sell vàng 1204-1208 chốt dưới 1200

0

Thanh Hải - Cần Thơ 08/10/2018 21:08
Đặt buy vàng cửa trên 1190 chốt trên 1200

2

Thanh Hải - Cần Thơ 08/10/2018 19:25
Đặt Buy vàng 1182 chốt trên 1200

0

Thanh Nha - An Giang 02/10/2018 21:17
Bác nào có biết lý do nào vàng lên không , trong khi rổ tiền tệ thì bình thường

1

Thanh Hải - Cần Thơ 02/10/2018 21:02
Sell vàng 1205 chốt dưới 1190

0

Thanh Hải - Cần Thơ 21/09/2018 20:08
Đặt buy vàng 1188 chốt trên 1200

0

Thanh Hải - Cần Thơ 21/09/2018 07:05
Chốt buy vàng 1203 tại 1207 -Sell vàng 1207 mục tiêu dưới 1200

2

Thanh Hải - Cần Thơ 14/09/2018 07:00
buy vàng 1203 chốt 1222