Thảo luận vàng

0

NgocAnh - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 08:59
Đặt cược cho vàng giờ đến cuối năm sẽ lại kháng cự huyền thoại 1530( sjc khoảng 43tr) t rước những chính sách hạ lãi suất của Mỹ, chiến tranh thương mại và căng thẳng trung đông. Nắm giữ vàng 1/3 tổng tài sản cũng là danh mục kì vọng tốt cho năm nay. Còn lại chứng khoán và tiết kiệm chờ thời. tham khảo
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/gia-vang-hom-nay-15-7-ky-vong-tang-gia-550103.html

0

Thanh Sơn - Cần Thơ 21/06/2019 09:30
Lệnh sell 1362 cháy
Sell mới 1407 chốt 1302

0

Thanh Sơn - Cần Thơ 18/06/2019 15:10
Đặt sell vàng 1362 chốt 20u trở lên

0

Thanh Sơn - Cần Thơ 14/06/2019 14:21
Lệnh sell vàng 1342 chốt rồi lời 10u
Sell vàng 1355 mục tiêu gần 10u xa 20u xa xa 30u xa vời vợi 100u

0

Thanh Sơn - Cần Thơ 06/06/2019 15:50
Đặt sell vàng 1342 chốt gần 1302 xa 1292 xa xa 1285

0

Thanh Sơn - Cần Thơ 17/04/2019 09:04
Vàng có đáy- Buy thêm 1278 chốt 1315

0

Thanh Sơn - Cần Thơ 15/04/2019 12:47
Buy vàng 1290 chốt 1315

0

Thanh Sơn - Cần Thơ 11/04/2019 05:58
Sell vàng 1308 chốt 1298

0

Thanh Sơn - Cần Thơ 29/03/2019 14:12
Buy vàng 1288 chốt 1308

0

Kiếp Nghèo - Cần Thơ 22/03/2019 19:26
Buy vàng 1312 chốt lời 1335 chốt lổ 1296