Thảo luận Forex

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 18/07/2019 08:18
Thứ năm, 18/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul18.2019

Thứ sáu, 19/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul19.2019

Thứ bảy, 20/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul20.2019

0

NgocAnh - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 09:51
Như vậy việc xem xét các mã cổ phiếu được chia cổ tức cũng là cơ hội để đầu tư giá trị. Xem xét mã cố phiếu các ngành theo tháng tại đây. Vấn để là sau khi chia cổ tức gía sẽ biến động mạnh nên phải cân đối tài khoản đủ tốt để tránh cháy tài khoản
https://www.investo.vn/blogs/chung-khoan/cap-nhat-lich-chia-co-tuc-thang-nay/

0

NgocAnh - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 09:48
Tài khoản sẽ được tăng giá lợi nhuận tốt sau chia cổ tức 5.5usd/cổ phiếu từ tk 1k lên 4k

0

NgocAnh - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 09:45
Mua 500 Alstom (Mã: ALOFR) cổ phiếu với tk 1000 trước 15/7 và sau 15/7 nhận được 3.099 đô cổ tức

0

NgocAnh - Thừa Thiên Huế 16/07/2019 09:37
Chia sẻ thêm về đầu tư trên MT4 ngoài Forex và Gold đó là CFD(chứng khoán phái sinh) tức là mua cổ phiếu các công ty châu Âu, Mỹ ngay MT4 ngoài lợi ăn biến đông giá còn 1 phần là nhận cổ tức. 1 giá trị khá tốt cho đầu tư hiện tại khi dòng tiền hiện tại đang hướng đến tài sản rủi ro nhiều hơn là chứng khoán là điểm chọn tốt với những công ty hoạt động tốt và doanh thu luôn phát triển
Ví dụ bằng ảnh tài khoản ALSTOM là 1 công ty đa quốc gia của Pháp. Là 1 trong những tập đoàn hàng đầu thế giới, tỏng lĩnh vực phát điện, truyền tải điện và cơ sở hạ tần đường sắt. Mã niêm yết: ALOFR Giá cổ phiếu: 41 EUR Ngày chia cổ tức: 15/7/2019 Giá chia cổ tức: 5.5 EUR Đòn bẫy: 1:50 Giá để nắm giữ 1 cổ phiếu: 41 : 50 = 0.82EUR/cổ phiếu Nắm giữ 1000 cổ phiếu tương ứng: 820 EUR Lợi nhuận chắn chắn nhận được của ngày chia 1000 cổ phiếu x 5,5 EUR = 5.500 EUR

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 15/07/2019 09:11
Thứ hai, 15/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul15.2019

Thứ ba, 16/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul16.2019

Thứ tư, 17/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul17.2019

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 11/07/2019 19:56
Thứ năm, 11/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul11.2019

Thứ sáu, 12/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul12.2019

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 07/07/2019 17:56
Thứ hai, 8/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul8.2019

Thứ ba, 9/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul9.2019

Thứ tư, 10/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul10.2019

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 01/07/2019 06:52
Thứ hai, 1/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul1.2019

Thứ ba, 2/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul2.2019

Thứ tư, 3/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul3.2019

Thứ năm, 4/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul4.2019

Thứ sáu, 5/7
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jul5.2019

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 28/06/2019 10:57
Thứ sáu, 28/6
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jun28.2019