Thảo luận Forex

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 22/02/2019 08:04
Thứ sáu, 22/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb22.2019

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 19/02/2019 06:33
Thứ ba, 19/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb19.2019

Thứ tư, 20/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb20.2019

Thứ năm, 21/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb21.2019

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 14/02/2019 10:06
Thứ năm, 14/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb14.2019

Thứ sáu, 15/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb15.2019

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 11/02/2019 06:50
Thứ hai, 11/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb11.2019

Thứ ba, 12/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb12.2019

Thứ tư, 13/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb13.2019

0

Mod - Hồ Chí Minh 05/02/2019 00:00
(firework) Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019 (firework) (beerchung)
https://www.youtube.com/watch?v=1SRZxJ0kvGk

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 04/02/2019 05:16
Thứ hai, 4/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb4.2019

Thứ ba, 5/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb5.2019

Thứ tư, 6/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb6.2019

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 31/01/2019 10:59
Thứ năm, 31/1
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jan31.2019

Thứ sáu, 1/2
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=feb1.2019

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 28/01/2019 04:54
Thứ hai, 28/1
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jan28.2019

Thứ ba, 29/1
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jan29.2019

Thứ tư, 30/1
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jan30.2019

0

CÓ TIỀN LÀ VUI - Cần Thơ 27/01/2019 06:40
xem thường cách quản lý vốn tk. không kỷ luật trong stoploss và vào nhiều lệnh do bị cuốn vào thị trường là nhũng lỗi mình đã phạm phải. hây za , 2019 mình xin hứa với chính mình là nghiêm khắc không để phạm những lỗi trên nữa. phải tập lắng nghe và thấu hiểu thị trường. vào lệnh cân nhắc .... quản lý vốn ưu tiên số 1. xin hứa ( 3 lần ) (cuoinhanrang)

0

lưu niệm - Hồ Chí Minh 24/01/2019 18:41
Thứ năm, 24/1
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jan24.2019

Thứ sáu, 25/1
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=jan25.2019